Het Conclaaf der Schaduwen (Conclave of Shadows)

Klauw van de Zilverhavik (Talon of the Silver Hawk)
ISBN 90 225 3374 3 (hardback)
320 pp.
Vertaling: Richard Heufkens
Omslagillustratie: Rien van der Kraan
Nederlandse vertaling 2002
Koning der vossen (King of foxes)
ISBN 90 225 3733 1 (hardback)
287 pp.
Vertaling: Richard Heufkens
Omslagillustratie: Rien van der Kraan
Nederlandse vertaling 2004
Terugkeer van de banneling (Exile's return)
ISBN 90 225 3932 6 (hardback)
288 pp.
Vertaling: Richard Heufkens
Omslagillustratie: Rien van der Kraan
Nederlandse vertaling 2004