De Saga van de Duistere Oorlog (The Darkwar Saga)

De vlucht van de nachtraven (Flight of the Nighthawks)
ISBN 90 245 5629 5 (hardback)
384 pp.
Vertaling: Lia Belt
Omslagontwerp: Mariska Cock
Omslagillustratie: Rien van der Kraan
Nederlandse vertaling 2005
Reis door de nacht (Into a dark realm)
ISBN 978 90 245 5639 7 (hardback)
351 pp.
Vertaling: Lia Belt
Omslagontwerp: Mariska Cock
Omslagillustratie: Rien van der Kraan
Nederlandse vertaling 2007