Een boosaardig sprookje (Faerie tale)

Een boosaardig sprookje (Faerie tale)
ISBN 90 6879 141 9 (trade paperback)
352 pp.
Vertaling: Karina Quiroga-Zegers de Beijl
Omslagillustratie: Robert Giusti
Nederlandse vertaling 1989


Elfensprook (Faerie tale)

Elfensprook (Faerie tale)
ISBN 90 290 6694 6 (hardback)
476 pp.
Vertaling: Elvin Post
Omslagillustratie: Nico Keulers & Chris Hopkins
Nederlandse vertaling 2000
Elfensprook (Faerie tale)
ISBN 90 290 7098 6 (paperback)
476 pp.
Vertaling: Elvin Post
Omslagillustratie: Michael Whelan
Nederlandse vertaling 2000