De boeken van de Slangenoorlog (The Serpentwar Saga)

De schaduw van een duistere koningin (Shadow of a dark queen)
ISBN 90 290 5917 6 (trade paperback)
ISBN 90 290 7086 2 (hardback)
480 pp.
Vertaling: Richard Heufkens
Omslagillustratie: Nico Keulers
Nederlandse vertaling 1999
De macht van een koopmansprins (Rise of a merchant prince)
ISBN 90 290 6579 6 (trade paperback)
ISBN 90 290 7087 0 (hardback)
416 pp.
Vertaling: Richard Heufkens
Omslagillustratie: Nico Keulers
Nederlandse vertaling 1999
De razernij van een demonenkoning (Rage of a demon king)
ISBN 90 290 6650 4 (trade paperback)
ISBN 90 290 7088 9 (hardback)
576 pp.
Vertaling: Richard Heufkens
Omslagillustratie: Nico Keulers
Nederlandse vertaling 2000
Scherven van een verbrijzelde kroon (Shards of a broken crown)
ISBN 90 290 6697 0 (trade paperback)
ISBN 90 290 7089 7 (hardback)
480 pp.
Vertaling: Richard Heufkens
Omslagillustratie: Nico Keulers
Nederlandse vertaling 2000