Eindstanden RSB-competitie seizoen 1938/1939

Terug naar index


Hoofdklasse                Klasse Ia                 Klasse Ib
1. Spangen 1       6  9 33˝    1. Charlois 1      7 12 43     1. Het Westen 2     7 12 40
2. R.S.G. 1       6  8 34     2. Trianon 1       7 11 42˝    2. Onésimus 1      7 11 39˝
3. Excelsior 1      6  8 33˝    3. Kralingen 2      7 11 40     3. Hillegersberg 1    7  9 36˝
4. Het Centrum 1     6  6 25˝    4. N.R.S.V. 2      7  8 35     4. De Rode Spelers 1   7  7 36
5. Het Westen 1     6  5 31˝    5. S.C. Rotterdam 1   7  5 34     5. De Pion 1       7  6 36
6. Messemaker 1     6  5 29     6. E.S.S. 1       7  5 32˝    6. N.R.S.V. 3      7  6 34˝
7. Wilhelm Steinitz 1  6  1 23     7. Vlaardingen 1     7  4 32˝    7. D.S.C. 1       7  3 27˝
                      8. De Pion 2       7  0 20˝    8. Kralingen 3      7  2 30

Klasse IIa                 Klasse IIb                 Klasse IIc
1. Wester Toren 1    7 12 43     1. O.D.I. 1       7 12 44˝    1. Wester Toren 2    7 12 42˝
2. G.E.B. 1       7 10 42     2. De Zwarte Dame 1   7 12 39     2. Spangen 3       7 11 40
3. Het Westen 3     7  9 36˝    3. Trianon 2       7  9 38     3. Het Centrum 2     7  9 39˝
4. Spangen 2       7  8 40     4. Excelsior 2      7  8 38     4. Excelsior 3      7  8 36
5. E.S.S. 2       7  7 34˝    5. Charlois 2      7  6 33˝    5. De Twentsche Bank 1  7  6 34˝
6. Overschie 1      7  7 33˝    6. De Pion 3       7  4 31     6. O.D.I. 2       7  6 33˝
7. Maassluis 1      7  3 26˝    7. S.C. Rotterdam 2   7  4 29     7. Hillegersberg 2    7  4 31
8. R.S.G. 2       7  0 24     8. D.S.C. 2       7  1 27     8. De Pion 4       7  0 23

Klasse IId                 Klasse IIIa                Klasse IIIb
1. A.S.C. Gouda 1    7 13 47     1. De Rode Spelers 2   7 13 43     1. O.D.I. 3       7 14 46˝
2. Het Noorden 1     7 11 50     2. Trianon 3       7  9 41˝    2. De Rode Spelers 3   7 11 42
3. Sultho 1       7 10 41˝    3. Regina 1       7  9 34     3. E.D.D.Z. 1      7  8 39
4. Messemaker 2     7  6 38     4. Vios 1        7  8 40˝    4. Ridderkerk 1     7  7 34˝
5. Onésimus 2      7  6 31     5. Rock 1        7  7 33     5. Charlois 3      7  5 32˝
6. Krimpen a/d IJssel 1 7  4 31     6. Z.A.S. 1       7  5 31     6. Trianon 4       7  5 30˝
7. Robaver 1       7  3 21     7. Zuider Toren 1    7  3 27˝    7. D.S.C. 3       7  4 33
8. Het Centrum 3     7  3 20˝    8. Excelsior 4      7  2 29˝    8. De Arend 2      7  2 22

Klasse IIIc                Klasse IIId                Klasse IVa
1. Unilever 1      7 12 46     1. Kralingen 4      7 12 45˝    1. Regina 2       6 10 42˝
2. Het Noorden 2     7 11 38˝    2. Noorder Toren 1    7 10 40˝    2. De Zwarte Dame 2   6 10 41˝
3. E.R.C.S. 1      7 10 39˝    3. E.R.C.S. 2      7  9 40     3. Z.A.S. 2       6  8 33
4. Vlaardingen 2     7  8 34˝    4. N.R.S.V. 4      7  8 39˝    4. Sultho 2       6  7 31˝
5. R.V.S. 1       7  6 35˝    5. Nationale 1      7  7 35˝    5. Charlois 4      6  3 22
6. Het Westen 4     7  4 32˝    6. Wilhelm Steinitz 2  7  4 30     6. Excelsior 5      6  3 20
7. O.D.I. 4       7  4 26˝    7. Kralingsche Veer 1  7  4 27     7. Rock 2        6  1 19˝
8. De Arend 1      7  1 27     8. Van der Schuyt 1   7  2 21

Klasse IVb                 Klasse IVc                 Klasse IVd
1. De Rode Spelers 4   6 12 39˝    1. Overschie 2      7 13 48     1. A.S.C. Gouda 2    6 10 42˝
2. O.D.I. 5       6 10 38˝    2. Vios 2        7 12 45     2. Kralingen 5      6 10 40˝
3. Regina 3       6  8 36˝    3. G.E.B. 2       7 10 42˝    3. Wester Toren 3    6  8 33˝
4. Het Centrum 4     6  4 33     4. Wester Toren 4    7  6 35˝    4. Spangen 4       6  6 25
5. Het Noorden 3     6  4 23     5. Vlaardingen 3     7  5 28     5. Unilever 2      6  5 31˝
6. Onésimus 3      6  2 24˝    6. Maassluis 2      7  4 32     6. Vios 3        6  2 18
7. Overschie 3      6  2 15     7. E.S.S. 3       7  4 31˝    7. Noorder Toren 2    6  1 19
                      8. Rijnbende 1      7  2 17˝

Klasse IVe                 Klasse IVf
1. R.V.S. 2       7 14 43˝    1. N.R.S.V. 5      7 13 53˝
2. Kralingen 6      7 12 49˝    2. Sultho 3       7 11 49˝
3. De Zwarte Dame 3   7  9 39˝    3. De Zwarte Dame 4   7 10 38˝
4. Excelsior 6      7  8 36˝    4. Hillegersberg 3    7  6 34
5. Het Westen 5     7  5 33     5. Wester Toren 5    7  6 31˝
6. Nationale 2      7  4 28     6. Kralingen 7      7  6 31
7. G.E.B. 3       7  2 25     7. Regina 4       7  3 30˝
8. Sultho 4       7  2 25     8. Het Noorden 4     7  1 11˝

Promotie-degradatie-wedstrijden:
Hoofdklasse - Klasse Ia en Ib:  Charlois 1     - Onésimus 1      6 - 4
                 Wilhelm Steinitz 1 - Charlois 1      6 - 4
                 Onésimus 1     - Wilhelm Steinitz 1  2 - 7 *
                 Wilhelm Steinitz 1 behoudt dus zijn plaats in de Hoofdklasse
Klasse Ia  - Klassen IIa en IIb: O.D.I. 1      - De Pion 2      7˝ - 2˝
                 De Pion 2      - Wester Toren 1    3 - 7
                 Wester Toren 1   - O.D.I. 1       5 - 5
                 O.D.I. 1 promoveert, De Pion 2 degradeert
Klasse Ib  - Klassen IIc en IId: Wester Toren 2   - A.S.C. Gouda 1    2 - 8
                 Kralingen 3     - Wester Toren 2    7˝ - 2˝
                 A.S.C. Gouda 1   - Kralingen 3     5˝ - 4˝
                 A.S.C. Gouda 1 promoveert, Kralingen 3 degradeert
Klasse IIa - Klasse IIIa:    De Rode Spelers 2 promoveert door opgeven van R.S.G. 2
Klasse IIb - Klasse IIIb:    O.D.I. 3      - D.S.C. 2       3˝ - 6˝
                 D.S.C. 2      - O.D.I. 3       2 - 8
                 O.D.I. 3 promoveert, D.S.C. 2 degradeert
Klasse IIc - Klasse IIIc:    De Pion 4      - Unilever 1      2 - 7 *
                 Unilever 1     - De Pion 4      5 - 5
                 Unilever 1 promoveert, De Pion 4 degradeert
Klasse IId - Klasse IIId:    Kralingen 4     - Het Centrum 3    7 - 3
                 Het Centrum 3    - Kralingen 4     3 - 7
                 Kralingen 4 promoveert, Het Centrum 3 degradeert
Klasse IIIa - Klassen IVa en IVb: (in IIIa vervalt de Zuider Toren)
                 De Rode Spelers 4  - Regina 2       5 - 5
                 Regina 2      - De Rode Spelers 4  4 - 3
Klasse IIIb - Klassen IVc en IVd: Overschie 2     - A.S.C. Gouda 2    5 - 5
                 A.S.C. Gouda 2   - Overschie 2     6 - 4
Klasse IIIc - Klassen IVe:    De Arend 1     - R.V.S. 2       5˝ - 3˝ *
                 R.V.S. 2      - De Arend 1      4 - 4 *
Klasse IIId - Klasse IVf:     ???