Eindstanden RSB-competitie seizoen 1938/1939

Terug naar index | Goudse Schaakkring '38/'39


Hoofdklasse                Klasse Ia                 Klasse Ib
1. Spangen 1       6  9 33˝    1. Charlois 1      7 12 43     1. Het Westen 2     7 12 40
2. R.S.G. 1       6  8 34     2. Trianon 1       7 11 42˝    2. Onésimus 1      7 11 39˝
3. Excelsior 1      6  8 33˝    3. Kralingen 2      7 11 40     3. Hillegersberg 1    7  9 36˝
4. Het Centrum 1     6  6 25˝    4. N.R.S.V. 2      7  8 35     4. De Rode Spelers 1   7  7 36
5. Het Westen 1     6  5 31˝    5. S.C. Rotterdam 1   7  5 34     5. De Pion 1       7  6 36
6. Messemaker 1     6  5 29     6. E.S.S. 1       7  5 32˝    6. N.R.S.V. 3      7  6 34˝
7. Wilhelm Steinitz 1  6  1 23     7. Vlaardingen 1     7  4 32˝    7. D.S.C. 1       7  3 27˝
                      8. De Pion 2       7  0 20˝    8. Kralingen 3      7  2 30

Klasse IIa                 Klasse IIb                 Klasse IIc
1. Wester Toren 1    7 12 43     1. O.D.I. 1       7 12 44˝    1. Wester Toren 2    7 12 42˝
2. G.E.B. 1       7 10 42     2. De Zwarte Dame 1   7 12 39     2. Spangen 3       7 11 40
3. Het Westen 3     7  9 36˝    3. Trianon 2       7  9 38     3. Het Centrum 2     7  9 39˝
4. Spangen 2       7  8 40     4. Excelsior 2      7  8 38     4. Excelsior 3      7  8 36
5. E.S.S. 2       7  7 34˝    5. Charlois 2      7  6 33˝    5. De Twentsche Bank 1  7  6 34˝
6. Overschie 1      7  7 33˝    6. De Pion 3       7  4 31     6. O.D.I. 2       7  6 33˝
7. Maassluis 1      7  3 26˝    7. S.C. Rotterdam 2   7  4 29     7. Hillegersberg 2    7  4 31
8. R.S.G. 2       7  0 24     8. D.S.C. 2       7  1 27     8. De Pion 4       7  0 23

Klasse IId                 Klasse IIIa                Klasse IIIb
1. A.S.C. Gouda 1    7 13 47     1. De Rode Spelers 2   7 13 43     1. O.D.I. 3       7 14 46˝
2. Het Noorden 1     7 11 50     2. Trianon 3       7  9 41˝    2. De Rode Spelers 3   7 11 42
3. Sultho 1       7 10 41˝    3. Regina 1       7  9 34     3. E.D.D.Z. 1      7  8 39
4. Messemaker 2     7  6 38     4. Vios 1        7  8 40˝    4. Ridderkerk 1     7  7 34˝
5. Onésimus 2      7  6 31     5. Rock 1        7  7 33     5. Charlois 3      7  5 32˝
6. Krimpen a/d IJssel 1 7  4 31     6. Z.A.S. 1       7  5 31     6. Trianon 4       7  5 30˝
7. Robaver 1       7  3 21     7. Zuider Toren 1    7  3 27˝    7. D.S.C. 3       7  4 33
8. Het Centrum 3     7  3 20˝    8. Excelsior 4      7  2 29˝    8. De Arend 2      7  2 22

Klasse IIIc                Klasse IIId                Klasse IVa
1. Unilever 1      7 12 46     1. Kralingen 4      7 12 45˝    1. Regina 2       6 10 42˝
2. Het Noorden 2     7 11 38˝    2. Noorder Toren 1    7 10 40˝    2. De Zwarte Dame 2   6 10 41˝
3. E.R.C.S. 1      7 10 39˝    3. E.R.C.S. 2      7  9 40     3. Z.A.S. 2       6  8 33
4. Vlaardingen 2     7  8 34˝    4. N.R.S.V. 4      7  8 39˝    4. Sultho 2       6  7 31˝
5. R.V.S. 1       7  6 35˝    5. Nationale 1      7  7 35˝    5. Charlois 4      6  3 22
6. Het Westen 4     7  4 32˝    6. Wilhelm Steinitz 2  7  4 30     6. Excelsior 5      6  3 20
7. O.D.I. 4       7  4 26˝    7. Kralingsche Veer 1  7  4 27     7. Rock 2        6  1 19˝
8. De Arend 1      7  1 27     8. Van der Schuyt 1   7  2 21

Klasse IVb                 Klasse IVc                 Klasse IVd
1. De Rode Spelers 4   6 12 39˝    1. Overschie 2      7 13 48     1. A.S.C. Gouda 2    6 10 42˝
2. O.D.I. 5       6 10 38˝    2. Vios 2        7 12 45     2. Kralingen 5      6 10 40˝
3. Regina 3       6  8 36˝    3. G.E.B. 2       7 10 42˝    3. Wester Toren 3    6  8 33˝
4. Het Centrum 4     6  4 33     4. Wester Toren 4    7  6 35˝    4. Spangen 4       6  6 25
5. Het Noorden 3     6  4 23     5. Vlaardingen 3     7  5 28     5. Unilever 2      6  5 31˝
6. Onésimus 3      6  2 24˝    6. Maassluis 2      7  4 32     6. Vios 3        6  2 18
7. Overschie 3      6  2 15     7. E.S.S. 3       7  4 31˝    7. Noorder Toren 2    6  1 19
                      8. Rijnbende 1      7  2 17˝

Klasse IVe                 Klasse IVf
1. R.V.S. 2       7 14 43˝    1. N.R.S.V. 5      7 13 53˝
2. Kralingen 6      7 12 49˝    2. Sultho 3       7 11 49˝
3. De Zwarte Dame 3   7  9 39˝    3. De Zwarte Dame 4   7 10 38˝
4. Excelsior 6      7  8 36˝    4. Hillegersberg 3    7  6 34
5. Het Westen 5     7  5 33     5. Wester Toren 5    7  6 31˝
6. Nationale 2      7  4 28     6. Kralingen 7      7  6 31
7. G.E.B. 3       7  2 25     7. Regina 4       7  3 30˝
8. Sultho 4       7  2 25     8. Het Noorden 4     7  1 11˝

Promotie-degradatie-wedstrijden:
Hoofdklasse - Klasse Ia en Ib:  Charlois 1     - Onésimus 1      6 - 4
                 Wilhelm Steinitz 1 - Charlois 1      6 - 4
                 Onésimus 1     - Wilhelm Steinitz 1  2 - 7 *
                 Wilhelm Steinitz 1 behoudt dus zijn plaats in de Hoofdklasse
Klasse Ia  - Klassen IIa en IIb: O.D.I. 1      - De Pion 2      7˝ - 2˝
                 De Pion 2      - Wester Toren 1    3 - 7
                 Wester Toren 1   - O.D.I. 1       5 - 5
                 O.D.I. 1 promoveert, De Pion 2 degradeert
Klasse Ib  - Klassen IIc en IId: Wester Toren 2   - A.S.C. Gouda 1    2 - 8
                 Kralingen 3     - Wester Toren 2    7˝ - 2˝
                 A.S.C. Gouda 1   - Kralingen 3     5˝ - 4˝
                 A.S.C. Gouda 1 promoveert, Kralingen 3 degradeert
Klasse IIa - Klasse IIIa:    De Rode Spelers 2 promoveert door opgeven van R.S.G. 2
Klasse IIb - Klasse IIIb:    O.D.I. 3      - D.S.C. 2       3˝ - 6˝
                 D.S.C. 2      - O.D.I. 3       2 - 8
                 O.D.I. 3 promoveert, D.S.C. 2 degradeert
Klasse IIc - Klasse IIIc:    De Pion 4      - Unilever 1      2 - 7 *
                 Unilever 1     - De Pion 4      5 - 5
                 Unilever 1 promoveert, De Pion 4 degradeert
Klasse IId - Klasse IIId:    Kralingen 4     - Het Centrum 3    7 - 3
                 Het Centrum 3    - Kralingen 4     3 - 7
                 Kralingen 4 promoveert, Het Centrum 3 degradeert
Klasse IIIa - Klassen IVa en IVb: (in IIIa vervalt de Zuider Toren)
                 De Rode Spelers 4  - Regina 2       5 - 5
                 Regina 2      - De Rode Spelers 4  4 - 3
Klasse IIIb - Klassen IVc en IVd: Overschie 2     - A.S.C. Gouda 2    5 - 5
                 A.S.C. Gouda 2   - Overschie 2     6 - 4
Klasse IIIc - Klassen IVe:    De Arend 1     - R.V.S. 2       5˝ - 3˝ *
                 R.V.S. 2      - De Arend 1      4 - 4 *
Klasse IIId - Klasse IVf:     ???


Goudse Schaakkring
Ter voorkoming van overbodige, lastige en dure reizen, is in 1937 de reeds enige jaren bestaande Goudse Schaakkring als
zelfstandig werkend onderdeel in de R.S.B. opgenomen. De Kring richt zijn eigen competitie in voor clubs uit Gouda en
omliggende plaatsen en organiseert ook andere wedstrijden, bijv. die om het persoonlijk kampioenschap van de G.S. Er
bestaat recht van promotie naar de 4e klasse van de R.S.B. voor een tiental, dat tweemaal achtereen het kampioenschap
van de G.S. weet te behalen. (Bron: R.S.B.-nieuws no. 1, maart 1938)

Eindstand Competitie Goudse Schaakkring seizoen 1938/1939

             N Mp Bp 1 1 2 2 3 3 4 4
1. Messemaker 3     6 10 37˝ x x 4˝ 6˝ 8 7 6 5˝
2. W.S.V. 1       6  8 31˝ 5˝ 3˝ x x 5˝ 6˝ 4˝ 6
3. D.O.Z. 1       6  4 28 2 3 4˝ 3˝ x x 7˝ 7˝
4. A.S.C. Gouda 3    6  2 23 4 4˝ 5˝ 4 2˝ 2˝ x x