Welkom bij Arrian.nl.

Fantasy
Hier zijn Nederlandse publicatie-informatie en de covers van de boeken van één der beste hedendaagse fantasy-auteurs, Raymond E. Feist, te vinden. Als je nog nooit een boek van Feist hebt gelezen, dan is Magiër beslist aan te raden om mee te starten.

Schaken
Als competitieleider van de Rotterdamse Schaakbond ben ik erg geïnteresseerd in de historie van de RSB-competitie. Overigens ook in de historie van de KNSB-competitie e.d. Ik heb inmiddels het een en ander gedigitaliseerd voor wat betreft oude seizoenen. De eerste prioriteit lag bij de eindstanden, die inmiddels teruggaan tot aan het begin van de RSB-competitie, het seizoen 1932/1933. De uitslagen van de gespeelde wedstrijden gaan terug tot en met het seizoen 1996/1997, waarbij vanaf 1998/1999 ook de uitslagen van individuele partijen bekend zijn. Ik hoop in de toekomst hier nog verder aan te werken, wanneer de tijd het toelaat.
Arrian Rutten